Nemzetközi Imádság Háza Missziós Gyülekezet

Rövid név: IMH GYÜLEKEZET

Az Imádság Háza Missziós Gyülekezet egy Teljesevangéliumi keresztény gyülekezet

Adószám: 18989274-1-15

Gyülekezet Pásztora: Zink Norbert

Rövid történetünk

Az IMH GYÜLEKEZET 2008-ben indítottuk el. Feleségemmel több mint 18 éven keresztül szolgáltunk az Úrnak a Shalom Gyülekezetben. A döntésünk mögött, Istentől kapott kijelentés állt, - mely szerint kezdjük egy új munkát, vagyis plántáljunk egy Gyülekezetet -, de mégis nehéz volt meglépni ezt a lépést, és elmozdulni abból a Gyülekezetből, ahol felnövekedtünk és szerettek minket, ahol szolgálatban álltunk és ahol felkentek bennünket pásztornak.

Amikor Isten szólt, hogy induljunk el, úgy éreztem magam, mint Ábrahám, amikor ki kellett jönnie atyjának házából arra a földre, amit Isten mutat majd neki. Ebből természetesen az következik, hogy a Shalom Gyülekezetre mindig atyai házként tekintünk, és nagy tisztelettel ill. szeretettel viszonyulunk a Gyülekezet Pásztorához és vezetőségéhez, és jó kapcsolatot ápolunk velük.

Amint meghoztuk a döntést és tájékoztattunk a Gyülekezet vezetőségét tudtuk, hogy a bizonytalanba lépünk bele. Nem volt hely, ahol összegyűljünk, és csak hárman voltunk, illetve azokban az években jött az új egyház törvény is. Emberileg nézve a lehető legrosszabb idő egy Gyülekezet plántálásához. Azonban Isten hűséges volt ígéretéhez. Minden nap imában álltunk az Úr előtt, hogy megtudjuk mi az irány, illetve vasárnaponként megtartottuk három tagú Istentiszteletünket, ahol dicsértük az Úrat, volt Igeszolgálat, és adakoztunk. Szigorúan tartottuk magunkat ahhoz az ígéretünkhöz, hogy mi nem a volt Gyülekezetünkből akarunk "halászni", hanem a világból.

Az Úr azt mondta, hogy az "én házam imádságnak háza" (Luk.19:46). Csak néhány évvel később értettem meg mit jelent ez ránk nézve. Az a ház, amit velünk akar építeni imából kell felépüljön. Az Úr azt mondta, hogy minden munka amit végzünk, imában kell megszülessen és működjön. Mivel semmi más lehetőségünk nem volt, imádkoztunk. Ez nem olyan általános ima volt, amire sokan gondolhatnak, hanem Istenkereső, szülő vajúdó ima. Olyasmi, ami Jézus egész életét jellemezte. (Zsid.5:7).

Ajtók kezdtek nyílni, és elindítottuk Börtönmissziónkat, illetve Szlovákiában határmenti magyar településekre vitt el minket az Úr, ahol emberek kezdtek megtérni.

Folytatjuk...